• Čerstvé ryby priamo z rybárstva a od mora

O nás

Stupava je známa v celej Európe pestovaním stupavského „zelé“ a chovom rýb. Na miestach v stupavskom parku, kde sú naše rybníky a prevádzka, boli vybudované rybníky ešte za grófa Pállfyho a neskôr grófa Károllyho. V 50. rokoch, konkrétne v roku 1953 sa začalo budovať a začalo fungovať Štátne rybárstvo Stupava.

Zmenou a rekonštrukciou prešlo v roku 1973, kedy bol vybudovaný centrálny systém zlovovania rýb. Počas roka sa tu choval pstruh dúhový a na jeseň sa sem začali zvážať vianočné kapry na sádkovanie z celej republiky. Podoba a funkčnosť prírodných, ekologických zemných rybníkov - sádok je zachovaná do dnešného dňa. Po revolúcii prešlo rybárstvo privatizáciou, dostalo sa do rúk rôznym majiteľom a nájomcom, ktorí ho zanedbávali, takže začalo chátrať a dostalo sa až do havarijného stavu.

Začiatkom roka 2016 sme sa stali majiteľmi tohto zničeného rybárstva a začali sme viesť niekoľkomesačný boj s úradmi a s opravou, sanáciou a rekonštrukciou rybníkov a zariadení. Stálo to mnoho úsilia, času a nemálo finančných prostriedkov, aby sme mohli od neskorej jesene v roku 2016 začať ryby oficiálne chovať a predávať.

 

Rybníky v Rybárstvve Stupava

 

Ďalšie roky sme investovali do získavania nových vodných plôch pre chov rýb, modernizácie, nákupu strojov a zariadení, dopravných prostriedkov, novej technológie, skladov a ďalších vecí. Hlavnou investíciou bola výstavba novej budovy, v ktorej je najmodernejšia európska spracovňa rýb, zlovovňa rýb, predajňa, budúca reštaurácia, sociálne zabezpečenia a iné. Počas týchto rokov sme získali veľa významných obchodných partnerov v celej Európe, či už sú to rybárske organizácie a zarybňovanie, alebo veľkoobchody, hotely a kvalitné reštaurácie.  

V roku 2019 sme budovu skolaudovali a dostali všetky potrebné povolenia na spracovanie sladkovodných a morských rýb, výrobu produktov z rýb aj na údenie rýb. Tiež na skladovanie v chladiacich a mraziacich skladoch, celoeurópsku prepravu chladených rýb a produktov rybolovu a stali sa tak treťou funkčnou európskou spracovňou rýb na Slovensku.

Preto sme sa rozhodli vytvoriť jediný slovenský rybársky online trh www.cerstveryby.sk, ako odozvu na vaše podnety a návrhy, ako sa ku vám, našim zákazníkom dostať bližšie a skutočne čerstvú rybu vám dopraviť priamo domov, do práce alebo do reštaurácie, keď nemáte čas zastaviť u nás v Stupave.

Vlastníme všetky povolenia, od živnostenského oprávnenia, okresného úradu o ekologickom hospodárstve, povolenia na chov rýb z ministerstva pôdohospodárstva, oválnu pečiatku s SK číslom európskej spracovne. Tiež máme povolenia na prepravu živých a chladených rýb, povolenia ohľadne veterinárneho dohľadu a prechádzame pravidelných veterinárnymi a hygienickými kontrolami. Tiež vlastníme povolenia o odbere vody, o manipulačnom poriadku, technicko- bezpečnostnom dohľade a mnoho iných povolení a oprávnení. Vďaka tomu ku každej rybe dávame certifikát o jej pôvode.